Mätningstekniker. Tidigare arbetat för Veidekke och Teodoliten.
Läst 1 år YH-utbildning, Mät- och karttekniker i Helsingborg.
Mobil: 076 – 396 78 12
E-mail: maor@byggmatarna.se